Acerca de

teamwork-3HMA2U9.jpg

คำถามที่พบบ่อย

3. ถ้าไม่ได้รับรหัสยืนยันระหว่างการสมัคร ต้องทำอย่างไร


ถ้าหากท่านไม่ได้รับรหัสยืนยันให้ลองสมัครใหม่โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ - ใช้ Google Chrome ในการเข้าสู่เว็บไซต์ - อัปเดตเบราว์เซอร์ของท่านและล้างแคชกับคุกกี้ของเว็บไซต์
4. ถ้าไม่สามารถกดปุ่มบันทึกเรซูเม่ของท่านได้ ต้องทำอย่างไร


ถ้าท่านไม่สามารถกดปุ่มบันทึกเรซูเม่ของท่านได้ในหน้า Profile ให้ลองทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ - เข้าสู่เว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปเท่านั้น - ใช้ Google Chrome ในการเข้าสู่เว็บไซต์ - อัปเดตเบราว์เซอร์ของท่านและล้างแคชกับคุกกี้ของเว็บไซต์ - เช็กให้มั่นใจว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของท่านมีความเสถียร - เช็กให้มั่นใจว่าขนาดของไฟล์ของท่านเล็กกว่าหนึ่งเมกะไบต์ - เช็กให้มั่นใจว่าชนิดไฟล์ของท่านเป็นไฟล์ประเภทดังต่อไปนี้ .pdf .doc หรือ .docx - ถ้าไม่สามารถบันทึกไฟล์ประเภท .doc หรือ .docx ได้ ให้แปลงไฟล์เป็น .pdf
6. ถ้าประสงค์จะเปลี่ยนรหัสผ่าน ต้องทำอย่างไร


หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ท่านกดปุ่ม Forgot Password บนหน้า Sign In
5. ท่านจะอัปเดตเรซูม่ของท่านได้อย่างไร


To update your resume, log in, go to My Account, go to the Profile tab, and click Upload Resume and replace your existing resume. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการอัปเดตเรซูเม่ของท่านให้ลองทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ - เข้าสู่เว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปเท่านั้น - ใช้ Google Chrome ในการเข้าสู่เว็บไซต์ - อัปเดตเบราว์เซอร์ของท่านและล้างแคชกับคุกกี้ของเว็บไซต์ - เช็กให้มั่นใจว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของท่านมีความเสถียร - เช็กให้มั่นใจว่าขนาดของไฟล์ของท่านเล็กกว่าหนึ่งเมกะไบต์ - เช็กให้มั่นใจว่าชนิดไฟล์ของท่านเป็นไฟล์ประเภทดังต่อไปนี้ .pdf .doc หรือ .docx - ถ้าไม่สามารถบันทึกไฟล์ประเภท .doc หรือ .docx ได้ ให้แปลงไฟล์เป็น .pdf
7. ถ้าประสงค์จะเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ต้องทำอย่างไร


โปรดติดต่อทีม Resource Management เพื่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของท่านบน iMTalent
22. ถ้าท่านประสงค์จะลบบัญชีของท่าน ต้องทำอย่างไร


ขอให้ท่านติดต่อทีม Resource Management เพื่อลบบัญชีของท่าน
1. ถ้าต้องการสมัครงานบน iMTalent ต้องทำอย่างไร


หลังจากที่ท่านได้สร้างบัญชีบน iMTalent แล้ว ท่านสามารถดูประกาศรับสมัครตำแหน่งต่างๆ ได้โดยคลิ๊กที่ Job Bulletin บนเมนูฝั่งซ้าย

ค้นหาคู่ภาษาของงานได้บนแถบค้นหา (หมายเหตุ: ถ้าไม่มีตำแหน่งใดขึ้นมา ให้ท่านลองเอาติ๊กบางช่องออกในแถว Advanced Search)
ถ้าหากท่านเจอตำแหน่งงานที่ท่านสนใจให้ท่านกดปุ่ม View เพื่ออ่านรายละเอียดของตำแหน่งนั้นเพิ่มเติม ในแถบ Job Detail ด้านล่างจะมีตัวเลือกแบบทดสอบให้ท่านเลือก เมื่อท่านเลือกแล้วกด Apply ท่านจะถูกพาไปหน้า My Applications ทำแบบสอบถามและแบบทดสอบโดยการกดปุ่ม Start ที่อยู่ในช่อง Requirement ของแต่ละอัน หมายเหตุ: ถ้าหากท่านอยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัครตำแหน่งอื่น ท่านจะไม่สามารถสมัครตำแหน่งใหม่ได้บน iMTalent หากท่านประสงค์จะสมัครตำแหน่งใหม่ให้ท่านกดปุ่ม Withdraw เพื่อยกเลิกการสมัครงานตำแหน่งอื่น
2. ถ้าไม่พบตำแหน่งงานที่ท่านอยากสมัคร ต้องทำอย่างไร


ท่านอาจจะไม่เจอตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่านในขณะนี้ หากท่านอยากให้ทางเราติดต่อกลับไปเมื่อตำแหน่งที่ท่านอยากสมัครเปิดรับให้กรอกแบบสอบถามดังกล่าวนี้ Application Form.
8. ท่านสามารถสมัครงานมากกว่าหนึ่งตำแหน่งพร้อมกันได้หรือไม่


ท่านสามารถสมัครได้ทีละตำแหน่งเท่านั้น เมื่อแบบทดสอบหรือใบสมัครของท่านได้รับการประเมินแล้ว ท่านจะสามารถสมัครตำแหน่งอื่นได้อีกหากตำแหน่งงานดังกล่าวนั้นยังเปิดรับสมัครอยู่ หากท่านประสงค์จะยกเลิกการสมัครในตำแหน่งงานที่ท่านสมัครไปก่อนหน้าและสมัครตำแหน่งใหม่แทน ให้ท่านกดปุ่ม Withdraw เพื่อยกเลิกการสมัครของท่านในหน้า My Applications
9. เมื่อสมัครแล้ว มีระยะเวลากำหนดในการเริ่มทำแบบทดสอบหรือไม่


ไม่มีระยะเวลากำหนดในการเริ่มทำแบบทดสอบ แต่เราแนะนำให้ท่านทำแบบทดสอบทันทีหลังการสมัคร เมื่อปิดรับสมัครแล้ว ใบสมัครของท่านอาจไม่ได้รับการประเมินหรือพบเจอกับความล่าช้าอย่างมาก
10. ท่านมีเวลาในการทำแบบทดสอบนานเท่าไร


ขึ้นอยู่กับคู่ภาษาและประเภทงาน โดยทั่วไปแล้วท่านจะมีเวลาแปดนาทีในการทำแบบทดสอบแบบตัวเลือก และสองชั่วโมงในการทำแบบทดสอบประเภทแปลวิดีโอ ระบบจะเริ่มจับเวลาเมื่อท่านกดปุ่ม Start
11. ท่านสามารถหาคู่มือและไกด์ไลน์ในการทำแบบทดสอบได้ที่ไหน


เมื่อท่านกดปุ่ม Start ในหน้า My Applications ท่านจะถูกพาไปหน้า Tutorial and Guideline ให้ท่านดูวิดีโอและกดปุ่ม Instructions สำหรับไกด์ไลน์การทำแบบทดสอบแบบละเอียด
12. ท่านสามารถกดบันทึกแบบทดสอบและมาทำต่อทีหลังได้หรือไม่


ไม่ได้ เมื่อท่านกดเริ่มแบบทดสอบแล้ว ท่านจะต้องทำแบบทดสอบให้เสร็จในระยะเวลาที่กำหนด หากท่านออกจากหน้าทำแบบทดสอบกลางคันหรือทำไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะให้ท่านตกอัตโนมัติ
13. ถ้าเผลอออกจากหน้าทำแบบทดสอบกลางคัน ต้องทำอย่างไร


หากท่านเผลอออกจากหน้าแบบทดสอบหรือขาดการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต ตัวแบบทดสอบจะถูกปรับตกโดยอัตโนมัติ ขอให้ท่านติดต่อทีม Resource Management เพื่อขอความช่วยเหลือ
15. ถ้าตัววิดีโอแบบทดสอบหรือเครื่องมือในการแปลขึ้นไม่ครบในแบบทดสอบต้องทำอย่างไร


ขอให้ท่านติดต่อทีม Resource Management เพื่อแจ้งถึงปัญหาดังกล่าว โปรดแนบรายละเอียดและรูปปัญหาบนหน้าจอของท่านมาด้วยถ้าเป็นไปได้
14. ถ้ามีหน้าต่างขึ้นมาว่า “Test Taken” ระหว่างที่ท่านทำแบบทดสอบอยู่ ต้องทำอย่างไร


ถ้ามีหน้าต่างที่มีข้อความ “Test Taken” โผล่ขึ้นมาระหว่างการทำแบบทดสอบแปลว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของท่านหลุดกลางคันทำให้เกิดข้อผิดพลาด ขอให้ท่านติดต่อทีม Resource Management เพื่อขอความช่วยเหลือ
16. ถ้าประสงค์จะยกเลิกการสมัครงาน ต้องทำอย่างไร


ท่านสามารถยกเลิกการสมัครตำแหน่งที่ท่านสมัครไว้ในระบบได้โดยการกดปุ่ม Withdraw ใต้แถว Action ของตำแหน่งนั้นบนหน้า My Applications
17. ถ้าเผลอกดปุ่ม Withdraw แทนปุ่ม Submit ต้องทำอย่างไร


หากท่านเผลอกดปุ่ม Withdraw ขอให้ท่านติดต่อทีม Resource Management เพื่อขอความช่วยเหลือ
18. ท่านจะทราบผลการสมัครเมื่อไหร่


โดยเฉลี่ยการตรวจแบบทดสอบใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ แต่เราอาจต้องใช้เวลามากกว่านั้นขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครหมายเหตุ: ท่านจำเป็นต้องกด Submit เพื่อส่งแบบทดสอบ มิเช่นนั้นแบบทดสอบจะไม่ได้รับการประเมิน ดังนั้นขอให้ท่านตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านส่งแบบทดสอบอย่างถูกต้องโดยกดปุ่ม Submit ใต้คอลัมน์ Action ในหน้า My Applications แล้ว
20. ถ้าท่านไม่ผ่านแบบทดสอบ สามารถขอรับแบบทดสอบอีกรอบได้เมื่อไหร่


ท่านจะสามารถขอรับแบบทดสอบได้อีกครั้งต่อเมื่อพ้นระยะ 30 วันหลังได้รับผลจากการสอบรอบก่อนหน้า หลังพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้วให้ท่านติดต่อทีม Resource Management เพื่อขอรับแบบทดสอบอีกครั้ง
19. ถ้าประสงค์จะรับแบบทดสอบใหม่อีกรอบต้องทำอย่างไร


หากต้องการทำแบบทดสอบอีกรอบ ให้ท่านติดต่อทีม Resource Management ท่านจะสามารถทำแบบทดสอบได้อีกครั้งต่อเมื่อพ้นระยะ 30 วันหลังได้รับผลการสอบรอบก่อนหน้าไปแล้วเท่านั้น
21. ท่านจะได้รับคอมเมนต์หรือรายละเอียดการตรวจแบบทดสอบของท่านหรือไม่


ในขณะนี้เรายังไม่สามารถให้ท่านดูคอมเมนต์หรือรายละเอียดการตรวจแบบทดสอบของท่านได้
25. ท่านสามารถติดต่อทีม Resource Management ได้อย่างไร


หากท่านไม่พบคำตอบที่ต้องการบนหน้า FAQs หรือคำตอบบนหน้า FAQs ระบุให้ท่านติดต่อทีม Resource Management ขอให้ท่านส่งอีเมลและรายละเอียดของปัญหาที่ท่านพบเจอมาที่ resource@iyunomg.com โปรดแนบรูปหน้าจอของท่านมาด้วยถ้าเป็นไปได้
23. ถ้าท่านประสงค์จะสมัครตำแหน่งงานประจำ ท่านสามารถสมัครได้ที่ไหน


หากต้องการสมัครตำแหน่งงานประจำขอให้ท่านติดต่อ inquiry.HR@iyunomg.com
24. ถ้าท่านเป็นบริษัทหรือ Vendor ให้ติดต่อช่องทางใด


หากต้องการติดต่อในฐานะบริษัทหรือ Vendor ให้ท่านติดต่อ vendor.management@iyunomg.com

Click the search icon